ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา


ม.ค. 17, 2020หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน0

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 สำหรับอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ เข้ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดังนี้คือ

  1. ประกาศนียบัตร ป.วค. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
  2. ปริญญาตรี พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
  3. ปริญญาตรี ร.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552
  4. ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553

โอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์คน

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *